Promlouváme hudbou

V rámci zajišťování komplexní nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež provozuje naše organizace také hudebnu. Jako hudební pedagog u nás působí jeden z nejtalentovanějších romských muzikantů pan Gejza Horváth, který předává dětem hudební nauku a pracuje s nimi na zdokonalování jejich talentu. Děti, které dílnu navštěvují, jsou většinou ohrožené či zasažené sociálním vyloučením a s tím spojenou chudobou. Naše hudebna je tak mnohdy jediným místem, kde mohou děti budovat svůj talent, protože hrazení nákladných hudebních kroužku a pořízení hudebních nástrojů je pro rodiny těchto dětí finančně nedosažitelné.

Díky podpoře MONETA Money Bank můžeme obnovit vybavení hudebny, které už začalo zaostávat a dosluhovat. Budeme moci realizovat hudební kroužky, s dětmi budeme trénovat a pravidelně vystupovat na akcích organizace i mimo ni. Celý projekt završíme hudební nahrávkou, kterou děti nahrají společně s naším hudebním pedagogem.

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory MONETA Money Bank

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Hana Kochtíková

e-mail: hana.kochtikova@iqrs.cz

tel: +420 730 894 675

 
 

 

Doba realizace: 
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...