Rozvíjíme rodiny v JMK

Projekt obsahem navazuje na realizovaný projekt „Pomáháme rodinám v Jihomoravském kraji“a reaguje na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými rodinami s dětmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje, které jsou pod dohledem OSPOD a dlouhodobě nenaplňují požadavky orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na zlepšení rodičovských kompetencí. 

Cílem projektu je během 9 měsíců přispět ke zlepšení situace romských rodin, které žijí v Jihomoravském kraji v sociálním vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, a to prostřednictvím soustředěné podpory pracovníků SAS a aktivitami zaměřenými na rozvoj dětí směrem ke vzdělávání. Hlavním výstupem projektu bude min. 15 podpořených rodin, které dlouhodobě pracují na svém individuálním plánu, jsou motivované a aktivizované svou situaci řešit. 

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory nadace J&T 

Kontaktní osoba:

Denisa Sedláčková

e-mail: denisa.sedlackova@iqrs.cz

tel.:+420 543 213 310

Doba realizace: 
1.10.2018 - 30.6.2019
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...