S láskou k hudbě

Projekt „Amaro records – s láskou k hudbě“ ve spolupráci s mladými romskými i neromskými hudebníky buduje nahrávací studio s kavárnou v jedné z bývalých heren. Měníme tak tvář sociálně vyloučené lokality ve spolupráci s lidmi z romské i majoritní společnosti a vytváříme místo pro společné setkávání a bourání předsudků. Hlavním cílem je dokončit rekonstrukci prostor a vybudování Amaro records a návazně společně s aktivně zapojenou komunitou realizovat akce pro veřejnost. Chceme totiž podporovat vzájemné poznávání, komunikaci a spolupráci mezi Romy a majoritou, ale také posilovat občanskou angažovanost a rozvoj kompetencí mladé romské generace.

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory nadace VIA z Regionálního fondu rozvoje - Sousedíme si

 

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, o.s.:

Petra Borovičková 

tel: +420 733 127 471

e-mail: info@amarorecords.cz

Doba realizace: 
14. 12. 2015 - 30. 4. 2016
Facebook Twitter Youtube More...