Společná cesta

IQ Roma servis dlouhodobě spolupracuje s dobrovolníky zejména v oblasti doučování a poskytování volnočasových aktivit romským dětem a mládeži ve věku 7 – 18, resp. 26 let. Na základě těchto zkušeností byly v roce 2012 provedeny změny v pojetí dobrovolnické služby v organizaci (odrážející se i v nově udělené akreditaci pro dobrovolnickou službu), jež směřují k hlubší práci kmenových zaměstnanců – pedagogických pracovníků s dobrovolníky. Základním principem v inovovaném systému dobrovolnické služby je mentoring, jehož výsledkem je intenzivnější spolupráce mezi kmenovým zaměstnancem, jež vystupuje jako mentor jednoho či více dobrovolníků. Mentoring je metodou zaměřenou na vedení lidí, která napomáhá rozvoji méně zkušených kolegů za pomoci a podpory starších. 

zobrazit více informací

Primárním cílem projektu je tedy dlouhodobě udržitelná a kvalitní dobrovolnická činnost s profesionální koordinací a podporou, zaměřená na doučování a realizaci volnočasových aktivit dětí (včetně NZDM) a mládeže z prostředí sociálně vyloučených lokalit, především dětí romských.

 

Finanční podpora:

Projekt je realizován za podpory Ministerstva vnitra ČR.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Pevná

tel.: +420 533 424 095

e-mail: katerina.pevna@iqrs.cz

Doba realizace: 
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...