Společná cesta

Záměrem projektu je propojit individuální rodiny v rámci konkrétního domu nebo širší lokality (v případě menší obce) na základě společného cíle, iniciovat osobnější kontakty s lidmi v domě nebo lokalitě a podpořit rozvoj vzájemné spolupráce, která povede ke zlepšení životních podmínek v lokalitě. Klíčovou roli hraje posílení participace komunity na řešení svých vnitřních problémů a na rozvoji pozitivních vztahů směrem navenek. Projekt bude realizován v obcích Brno, Břeclav, Vyškov a Lanžhot

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Mgr. Adam Fialík

tel: +420 731 654 576

e-mail: adam.fialik@iqrs.cz   

Doba realizace: 
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Donátoři:Facebook Twitter Youtube More...