Společně

Projekt „Společně“ přímo navazuje na realizaci projektu v roce 2016 „Společná cesta“, v rámci kterého žadatel rozvíjel terénní komunitní práci v obcích Brno, Břeclav, Vyškov a Lanžhot.

Cílem projektu je zplnomocnění k iniciativám podporujícím zlepšení životních podmínek osob ve vybraných domech ve vyloučených lokalitách a v blízkém okolí v Jihomoravském kraji (Brno, Břeclav, Bučovice, Miulov, Vyškov, Zastávka), podpora sousedských vztahů, stimulace bezpečného a příjemného prostředí pro každodenní život i péči o děti, zplnomocnění k lepšímu přístupu ke zdrojům a k příslušným institucím - k majitelům či správcům domů, odborům měst a obcí atd. Dále očekáváme zvýšení zájmu o budoucnost a vzdělání dětí ve vyloučených lokalitách Brna a Břeclavi. Rodiče hlásí své děti na kvalitní mateřské a základní školy a jeví zájem o navazující vzdělávání na středních školách.

O aktuálních komunitních akcích se dozvíte prostřednictvím facebookových stránek IQ Roma servis v Brně, dále pobočky Vyškov a pobočky Břeclav

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

 

Komunitní pracovnice v lokalitě Brno: Marie Ferencová

e-mail: marie.ferencova@iqrs.cz

telefon: +420 733 127 472

Komunitní pracovnice v lokalitě Břeclav: Alena Gronzíková

e-mail: alena.gronzikova@iqrs.cz

telefon: +420 774 635 027

Komunitní pracovnice v lokalitě Vyškov, Bučovice, Zastávka: Silvie Elsnerová

e-mail: silvie.elsnerova@iqrs.cz

telefon: +420 774 898 817

Doba realizace: 
01/2017 - 12/2017
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...