Společně to překonáme

Hlavním cílem projektu je zlepšit životní situaci v rodinách s dětmi v obcích Jihomoravského kraje prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny. Klíčovým spolupracujícím aktérem projektu jsou orgány sociálně právní ochrany dětí. V rámci projektu chceme pomocí metody case managementu zkoordinovat cíle rodiny s cíli OSPOD a pregnantně a jasně nastavit individuální plán i jeho vyhodnocování. Koordinovaná spolupráce s institucemi, zahrnující jednotný a konkrétní plán, srozumitelný především rodině, vede k jednotnému úsilí všech zapojených stran. Návazná individuální služba podpory rodiny ze strany projektu pak umožňuje hlubší práci s příčinami a hledání konkrétních kroků pro dosažení stanoveného a požadovaného cíle v péči o dítě.

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za podpory nadačního fondu  J&T.

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Silvie Elsnerová

tel.: 774 898 817

e-mail: silvie.elsnerova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1.1.2017 - 30.9.2017
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...