Společně to zvládneme

Cílem projektu je nábor dobrovolníků a rozvoj dobrovolnické služby zaměřené na podporu dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Noví dobrovolníci se uplatní především v oblasti vzdělávání, doučování v konkrétních klíčových předmětech studia, dále asistence při aktivitách nízkoprahového klubu pro děti a mládež, včetně venkovních aktivit (tzv. plácky) a rovněž při volnočasových a osobnostně-rozvojových aktivitách dětí a mládeže. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů, multikulturní tematice a je provázána také s podporou socioekonomického rodinného zázemí a zvyšováním kompetencí rodičů, zejména s důrazem na vzdělávání. 

zobrazit více informací

Finanční podpora:

Projekt je realizován za podpory Ministerstva vnitra České republiky

Kontaktní osoba:

Andrea Macháčová

tel: +420 777 356 875

e-mail: andrea.machacova@iqrs.cz

Doba realizace: 
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...