Společně zvládneme víc

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků navýšit kapacity organizace pro specifickou individuální i skupinovou podporu romských dětí, mládeže, rodin a komunity ohrožených sociálním vyloučením, a to v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje, volnočasových, kulturních a komunitních aktivit a v orientaci ve společenském prostředí. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů a podpora multikulturní tematiky. Současně projekt podporuje rozvoj vztahů mezi zástupci romské menšiny a zástupci majority, protože romská komunita patří k jedné z nejméně společensky přijímaným skupinám obyvatel.

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Petra Borovičková

 

e-mail: petra.borovickova@iqrs.cz

tel: 543 213 310

 

Doba realizace: 
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...