Spolu

Projekt reaguje na potřeby znevýhodněných romských dětí, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, a existuje zvýšené riziko, že budou odebrány ze svých biologických rodin.

Přínos projektu pro tuto cílovou skupinu spočívá zejména v aktivní práci na vytvoření prostředí, které bude identifikováno jako dostačující pro péči o dítě. Současně budou rozvíjeny kompetence rodičů ve výchově a vzdělávání dítěte. U mladších dětí budou posíleny kompetence pro vstup do mateřských a základních škol.

zobrazit více informací

Finanční podpora: Aktivity projektu Spolu – koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Denisa Sedláčková

e-mail: denisa.sedlackova@iqrs.cz

tel: 543 213 310

Doba realizace: 

1/2017 - 12/2017

 

Doba realizace: 
01/2017 - 12/2017
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...