Svépomocí

Rodiny žijící na hranici životního minima nemají dostatek finančních prostředků na běžné opravy v bytě (výmalba, opravy dveří atd.) Projekt navrhuje vybraným rodinám zapojeným do projektu Rapid Re-Housing, poskytnout potřebné vybavení, aby si mohli opravy zajistit svépomocí. U klientů tím bude podpořen rozvoj jejich kompetencí při údržbě bytu i jejich motivace k jeho dlouhodobému udržení.

Projekt navazuje na realizovaný projekt Rapid Re-Housing, který umožnil 50 rodinám s dětmi získat smlouvu v obecním bytě. Drtivá většina rodin bydlí v těchto bytech již více než rok. Přítomnost často většího počtu dětí a nedostatečné finanční možnosti rodin, které nedovolují průběžné opravy, způsobují větší míru opotřebení, než je obvyklé. Rodiny vyjadřují potřebu byty udržovat v dobrém stavu, mnoho oprav zvládají svépomocí a hlavní bariérou pro kvalitní bydlení je nedostatek finančních prostředků na nákup materiálu. Finanční příspěvek na materiál (barvy, maltové směsi, tmely, kování atp.) pomůže nejen udržet pro rodiny s dětmi bydlení v běžném standardu, ale současně i zvýší kompetence rodin při správě bytu, na jehož zvelebování se sami podílí. Projektem bude minimalizována možnost ukončení nájemní smlouvy z důvodu opotřebení bytu. IQ Roma servis, z.s. může rodinám zapůjčit potřebné nářadí (nářadí, malířské vybavení atd.) a podpořit rodinu při samotné opravě formou působení sociálních pracovníků v jednotlivých rodinách.

 

 

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt byl podpořen Výborem dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Kontaktní osoby:

koordinátor projektu

Adam Fialík

tel.: +420 731 654 576

e-mail: adam.fialik@iqrs.cz

Doba realizace: 
1. 6. 2018. - 31. 10. 2018
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...