Týden romské kultury v Břeclavi

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím realizace Týdne romské kultury podpořit pozitivní pohled na Romy a zprostředkovat mezikulturní dialog mezi romskou komunitou a veřejností. Konkrétněji je záměrem této akce prezentace kulturního a společenského obrazu Romů, dále připomenutí historie a důležitých mezníků, které romský národ překonal, a že dokázal být přínosem nejen pro českou společnost. Vzhledem k úspěšnosti a důležitosti akce bychom se rádi v Břeclavi v roce 2017 opět připojili k větším městům v ČR, které slaví Mezinárodní den Romů a navázali tak na započatou tradici.

Program:

pondělí 3. 4. - stužkování stromu jako symbolu dobrých sousedských vztahů

středa 5. 4. – výtvarná dílna pro děti na téma „Me som manuš, me som Rom“ - „Já jsem člověk, já jsem Rom“. 

čtvrtek 6. 4. - vernisáž obrazů dětských klientů IQ Roma servisu na téma: „Já jsem člověk, já jsem Rom“ v místní kavárně s doprovodným programem (vystoupení kapel Romstar Vyškov, Rosen Trio Mikulov)  

pátek 7. 4. – aktivní vystoupení břeclavských dětských klientů na oslavě Mezinárodního dne Romů v Brně. Na akci vystoupí seskupení Cigi Cigi Cirkus a dále děti z pěveckého kroužku IQ Roma servis.

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje a Úřadu vlády České republiky

Kontaktní osoba: Karolína Laubová

e-mail: karolina.laubova@iqrs.cz

 

Doba realizace: 
3. 4. – 7. 4. 2017
Donátoři:Facebook Twitter Youtube More...