Volný čas není nuda!

Cílem projektu je nabídnout dětem ze sociálně vyloučené lokality možnost, jak smysluplně trávit volný čas rozvíjejícím způsobem. Aktivity projektu směřují k rozvoji znalosti, dovedností a postojů v přístupu ke vzdělávání, osobnostních charakteristik, zkvalitnění veřejného prostoru v okolí hřiště „Plácek“, kde naše organizace sezónně působí, a snížení sociálního a etnického napětí v lokalitě dlouhodobou prací s cílovou skupinou. V rámci projektu zrealizujeme pravidelné vzdělávací aktivity (doučování), tři týdenní worshopy, 2 výlety mimo lokalitu a 2 volnočasové kroužky.

 

 

zobrazit více informací

Projekt je realizován díky finanční podpoře statutárního města Brna.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Justychová

Vedoucí Programu pro Mladé

+420 731 152 877

katerina.justychova@iqrs.cz 

 

Doba realizace: 
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...