Za lepší park Tišnovka

Záměrem je, aby místo parku Tišnovka bylo přirozeně živé a sloužící svému účelu. Toho chceme docílit zajištěním vhodných aktivit, které přilákají návštěvníky do jinak opuštěného parku. Návštěvníci tak získají návyk do parku chodit za odpočinkem i sportovním vyžitím. Aktivity budou celoroční a nebude chybět ani preventivní aktivita pro omezení pohybu a nabídka odborné pomoci osobám užívajícím omamné a návykové látky, kteří se v tuto chvíli v parku zvýšeně vyskytují.

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory městské části Brno-sever

Kontaktní osoba:

Koordinátorka projektu: Ivona Shafaq

e-mail: ivona.shafaq@iqrs.cz

Doba realizace: 
1. 1. 2019 - 1. 10. 2019
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...