Zajištění základního standardu vybavení bytů rodin v projektu Rapid Re-Housing

Projekt navazuje na inovativní program Rapid Re-Housing, v jehož rámci byly 50 rodinám v bytové nouzi přiděleny městské byty. Základní premisou programu je ověřený přímý dopad získání bydlení na obecné zlepšení kvality života. Očekávaný výsledek je do určité míry ohrožen substandardním vybavením domácností, které rodiny nejsou, kvůli své finanční situaci, schopny zlepšit. Projekt je zaměřen na ty do programu zapojené domácnosti, kde příjmy nedosahují výše umožňující nákup vybavení, a současně nemohou požádat o příspěvek na ÚP, případně potřebují vybavení, které je z hlediska ÚP zbytné. Jedná se celkem o 8 rodin (35 osob). Pořízení základního vybavení (postele, jídelní stůl, židle a některé prvky důležité pro základní rozvoj dětí) je klíčové pro standardní užívání bytu a vytvoření pocitu domova tak, aby získání bydlení bylo opravdu předpokládaným klíčovým faktorem plnohodnotného života.  Dalším z očekávaných výsledků získání bydlení je i otevření možnosti návratů dětí z ústavních zařízení. Projekt zajistí pořízení vybavení, které je vyžadováno pro tyto návraty.

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Výboru dobré vůle.

 

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Adam Fialík

 

e-mail: adam.fialik@iqrs.cz

tel: 543 213 310

Doba realizace: 
06/2017 - 07/2017
Facebook Twitter Youtube More...