Zamést si před vlastním prahem

V Břeclavi žije ve vyloučené lokalitě v ul. Na Zahradách, Riegrova a Krátká početná romská komunita. Lokalitu spolu s rodiči obývá vysoký podíl dětí do 15 let. Navzdory obecným očekáváním tato komunita projevila zájem navázat na realizaci ekologických brigád, které zde v minulosti vyústily ve vysazení stromu na podporu sousedských a mezilidských vztahů. Zároveň definovala své potřeby v oblasti veřejného prostoru: úprava neutěšených vnitřních veřejných prostor domů a okolí, prostoru ve vnitroblocích, vytvoření prostoru pro trávení volného času dětí, které jsou častým zdrojem konfliktů. Na základě této potřeby budeme v projektu realizovat 2 komunitní akce na podporu soužití a vedoucí k posílení sociálních vazeb obyvatel vyloučené lokality v Břeclavi (pravděpodobně 29.4. a 24.6.). Každé komunitní akce se zúčastní minimálně 20 osob, včetně dětí. Komunitní akce budou směřovány na úklid veřejných prostor, posílení sousedských vztahů a na aktivní vytvoření příjemného prostoru pro trávení volného času pro rodiny s dětmi. Každá komunitní akce bude zakončena společným posezením u občerstvení a zhodnocením aktivit.

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory dm iniciativy Společně dm drogerie markt, s.r.o.

 

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Karolína Laubová

e-mail: karolina.laubova@iqrs.cz

tel: 543 213 310

 

Doba realizace: 
04/2017 - 08/2017
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...