Zážitkem ke vzdělání

Cílem projektu je posílit rodičovské kompetence 20 romských rodičů v oblasti výchovy a péče o děti prostřednictvím celoročního preventivního programu pro rodiče a pravidelných skupinových workshopů pro rodiče s dětmi.

 

Dílčí cíle projektu jsou:

  • realizovat 1 preventivní program pro rodiče, který se bude komplexně zabývat tématem zdravotní gramotnosti a rozvoje rodičovských kompetencí
  • poskytnout všem zapojeným rodičům dětí předškolního věku poradenství a pomoc ve výběru vhodné kvalitní školky a v podání přihlášky;
  • otevřít se zapojenými rodiči téma logopedie, jazykové vybavenosti a domácí přípravy dětí a prostřednictvím série skupinových workshopů s dětmi jim předat know-how; realizovat sérii skupinových aktivit pro rodiče s dětmi s cílem aktivizovat rodiče a podpořit je ve smysluplném a vzájemně rozvojovém trávení volného času s dětmi.
zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory dotačního titulu Jihomoravského kraje „Podpora služeb pro rodiny poskytovanými nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2017.

 

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Denisa Sedláčková

 

e-mail: denisa.sedlackova@iqrs.cz

tel: 543 213 310

Doba realizace: 
04/2017 - 12/2017
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...