Aktuální projekty

01
Zář

Společně k rozmanitosti

Doba realizace:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Donátoři:
Město Brno
Ministerstvo vnitra České republiky

Primárním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolníků navýšit kapacity organizace o 55 dobrovolníků zejména pro specifickou individuální i skupinovou podporu romských dětí, mládeže, rodin a komunit ohrožených sociálním vyloučením, a to v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje, volnočasových, kulturních a komunitních aktivit a v orientaci ve společenském prostředí a zvyšovat tím prospěšnost sociálních služeb. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů a podpora multikulturní tematiky. Současně projekt podporuje rozvoj vztahů mezi zástupci romské menšiny a zástupci majority zejména proto, že romská komunita patří k jedné z nejméně společensky přijímaným skupinám obyvatel.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Čer

Táhneme za jeden provaz

Doba realizace:
1. 6. 2020 – 30. 6. 2021

Projektem reagujeme na fakt, že míra vzdělání romské komunity je nízká a zároveň studenti romského původů, kteří jsou zasaženi sociálním vyloučením, mají zásadním způsobem snížený přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Mnoho těchto studentů zahájí, avšak nedokončí středoškolské vzdělání a velkou překážkou je i státní maturita, a to především didaktické testy z českého jazyka.

Studenty podpoříme individuálním plánováním, hodinami doučování a skupinovými setkáními. Pro podporu motivace, budování obecného přehledu a rozvoj dalších schopností studentů a studentek budeme sestavovat mentorské dvojice. Novým prvkem budou také čtenářské dílny zaměřené na maturitní četbu, návštěvy filmových či divadelních adaptací klasické literární tvorby a nácviky maturit na nečisto. V rámci kariérového poradenství také studenti navštíví vybrané zaměstnavatele a seznámí se s povoláními a možnostmi uplatnění na trhu práce.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
09
Led

Udělejme hezčí Plácek

Doba realizace:
1.1.2019 – 31.12.2020

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež už několik let působí mimojiné na venkovním hřišti „Plácek“. Na Plácku realizujeme sezónní venkovní aktivity – sportovní turnaje, komunitní akce, workshopy, dílničky, aj. Po diskuzích s dětmi, mládeží i rodiči, kteří Plácek navštěvují, jsme se rozhodli udělat maximum pro to, abychom mohli na Plácku postavit tribunu a pergolu, které byly od komunity žádané.

Díky podpoře Nadačního fondu AVAST jsme mohli tento náš sen konečně alespoň z části uskutečnit. Nakonec došlo pouze ke stavbě pergoly, která je ale i tak výrazným zlepšením Plácku. Zrealizovali jsme také množství fotbalových tréningů a turnajů, které se mezi dětmi a mládeží těší velké oblibě. Plácek je tak místo, které je díky tomuto vylepšení příjemnější pro trávení volného času.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Volný čas není nuda!

Doba realizace:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Donátoři:
Město Brno

Cílem projektu je nabídnout dětem ze sociálně vyloučené lokality možnost, jak smysluplně trávit volný čas rozvíjejícím způsobem. Aktivity projektu směřují k rozvoji znalosti, dovedností a postojů v přístupu ke vzdělávání, osobnostních charakteristik, zkvalitnění veřejného prostoru v okolí hřiště „Plácek“, kde naše organizace sezónně působí, a snížení sociálního a etnického napětí v lokalitě dlouhodobou prací s cílovou skupinou. V rámci projektu zrealizujeme pravidelné vzdělávací aktivity (doučování), tři týdenní worshopy, 2 výlety mimo lokalitu a 2 volnočasové kroužky.

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky