Aktuální projekty

10
Čer

Táhneme za jeden provaz

Doba realizace:
1. 6. 2020 – 30. 6. 2021

Projektem reagujeme na fakt, že míra vzdělání romské komunity je nízká a zároveň studenti romského původů, kteří jsou zasaženi sociálním vyloučením, mají zásadním způsobem snížený přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Mnoho těchto studentů zahájí, avšak nedokončí středoškolské vzdělání a velkou překážkou je i státní maturita, a to především didaktické testy z českého jazyka.

Studenty podpoříme individuálním plánováním, hodinami doučování a skupinovými setkáními. Pro podporu motivace, budování obecného přehledu a rozvoj dalších schopností studentů a studentek budeme sestavovat mentorské dvojice. Novým prvkem budou také čtenářské dílny zaměřené na maturitní četbu, návštěvy filmových či divadelních adaptací klasické literární tvorby a nácviky maturit na nečisto. V rámci kariérového poradenství také studenti navštíví vybrané zaměstnavatele a seznámí se s povoláními a možnostmi uplatnění na trhu práce.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Volný čas není nuda!

Doba realizace:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Donátoři:
Město Brno

Cílem projektu je nabídnout dětem ze sociálně vyloučené lokality možnost, jak smysluplně trávit volný čas rozvíjejícím způsobem. Aktivity projektu směřují k rozvoji znalosti, dovedností a postojů v přístupu ke vzdělávání, osobnostních charakteristik, zkvalitnění veřejného prostoru v okolí hřiště „Plácek“, kde naše organizace sezónně působí, a snížení sociálního a etnického napětí v lokalitě dlouhodobou prací s cílovou skupinou. V rámci projektu zrealizujeme pravidelné vzdělávací aktivity (doučování), tři týdenní worshopy, 2 výlety mimo lokalitu a 2 volnočasové kroužky.

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
04
Led

Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje

Doba realizace:
1.1.2018 - 31.12.2021
Donátoři:
JMK
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálně aktivizačních služeb v Jihomoravském kraji. Sociálně aktivizační služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

1)      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

2)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

3)      sociálně terapeutické činnosti,

4)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 

                   Forma poskytování sociální služby:

-            terénní

-            ambulantní

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
20
Bře

Zaostřeno na kvalitu - podpora plánovacích a evaluačních procesů v IQ Roma servisu

Doba realizace:
1. 5. 2020 – 30. 4. 2022
Donátoři:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost

Projekt Zaostřeno na kvalitu se snaží řešit neprovázanost plánovacích a evaluačních procesů v IQRS. V důsledku ní je totiž obtížné propojit strategické cíle organizace s individuálním plánováním s klienty a dokázat jasně a srozumitelně formulovat a prokázat dlouhodobý dopad aktivit organizace. Prostřednictvím projektu nastavíme proces strategického a operačního plánování ve spolupráci se všemi složkami organizace. Vyhodnocování bude součástí běžné praxe všech pracovníků, kteří budou zapojovat také klienty a spolupracující organizace. V důsledku toho se nám podaří propojit tyto úrovně plánování a následného vyhodnocování, aby na sebe navazovaly a vzájemně ze sebe vycházely. Součástí je samozřejmě vyhodnocování a měření dopadu této činnosti na celkový chod společnosti.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky