Vize & Poslání & Hodnoty

 

 

"Chceme svět, ve kterém budou existovat živé a přátelské vztahy mezi Romy a majoritními obyvateli - svět, ve kterém budou Romové přirozeně zastávat důstojné společenské role s respektem ke své kultuře a národnosti."


 

 

Být prostředníkem, který:
 • podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění,
 • a chrání, jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.

 

 

 

 • Odhodlání
 • Optimismus
 • Vytrvalost
 • Kvalita
 • Výsledky
 • Zacílenost
 • Tvořivost
 • Angažovanost
 • Zmocňování
 • Rozvoj
 • Profesionalita
 • Spolupráce
 • Integrita
 • Vřelost
 • Respekt

 

 

 • věřit ve změnu a potenciál lidí;
 • dělat opravdovou práci, poctivě, pro lidi a s lidmi (partnerský přístup, respekt, zapojení);
 • vkládat do práci energii a nápady, nespokojit se s průměrem a stagnací;
 • vzájemná důvěra, společný cíl, angažovanost, spolupráce a odhodlání pracovního týmu;
 • dynamika i jednota v různosti - promíchávání a reflexe názorů, nápadů, hlav;
 • vysoká profesionalita práce, neustálé zlepšování a rozvoj a učení;
 • důraz na kvalitu, výsledky a smysl práce;
 • neztratit z prioritního zřetele klienta - člověka;
 • podporovat zasloužené uznání a respekt;
 • trpělivost, vytrvalost, optimismus na cestě.
 • s klienty jsme v rovnocenném vztahu;
 • do řešení zapojujeme rodiče i děti jak nejvíce to jde - oni jsou hybateli změn a pokroků;
 • situaci rodiny vidíme souvislostech, v kontextu rodinných vztahů;
 • hledáme více řešení a více pohledů na zdánlivě jasné situace;
 • při řešení problémů prosazujeme inkluzivní strategii - v bydlení, zaměstnání, vzdělávání, službách;
 • svou práci reflektujeme, vyhodnocujeme a dále se jako odborníci rozvíjíme a vzděláváme.