Terénní sociální pracovník/ice pro Jihomoravský kraj

Datum výběrového řízení: 
Pá, 17/03/2017
Uzávěrka výběrového řízení: 
Pá, 31/03/2017 - 00

Jste angažovaný člověk s chutí bojovat proti předsudkům a diskriminaci? Rádi pomáháte potřebným lidem? Rádi trávíte pracovní čas i mimo kancelář?

Staňte se členem týmu terénních pracovníků a podpořte možnosti Romů žít důstojný život! 

 

CO BUDETE DĚLAT?

·         terénní sociální práce s jednotlivci i rodinami v tématech bydlení, zadluženosti, zaměstnanosti a další (základní a odborné poradenství, doprovody klientů)

·         Podpora v řešení diskriminace

·         komunitní práce se skupinami klientů, aktivizace a podpora participace místních romských komunit

·         individuální práce s aktivními klienty, dle stanovených cílů

·         spolupráce s  úřady, institucemi a dalšími službami v lokalitách, rozvíjení strategie spolupráce a dlouhodobých cílů v práci s komunitou

·         realizace komunitních akcí a aktivit propojujících komunitu a veřejnost

·         rozvíjení spolupráce komunity s místní samosprávou

·         spolupráce na realizaci projektů zaměřených na sociální práci

CO NABÍZÍME?

·         kreativní a společensky potřebnou práci

·         odpovídající platové ohodnocení a zázemí, flexibilní pracovní dobu

·         angažovaný pracovní tým i vedení

·         další profesní i osobnostní vzdělávání, možnost rozvoje odpovědností a dovedností

·         možnost stáží a zahraničních cest, zastupování organizace v relevantních pracovních skupinách v ČR a EU

·         možnost iniciace vlastních projektů a aktivit (v souladu se strategickými cíli IQRS )

CO MUSÍTE MÍT?

·         odpovědnost, organizovanost, schopnost dosahovat stanovených cílů

·         ochotu a schopnost veřejně prezentovat organizaci, přiměřeně služebně cestovat

·         schopnost vyjednávat s institucemi, pracovat v týmu, ale i samostatně

·         odpovědnost, profesionalitu a ochotu dále se vzdělávat

·         trestní bezúhonnost

·         vyhodou je odborná způsobilost k výkonu práce sociálního pracovníka (§ 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) nebo k výkonu pracovníka v sociálních službách (kurz je možné absolvovat i během prvního roku zaměstnání)

·         znalost anglického aj. jazyka výhodou

Pracovní zázemí pracovníka/ce je v Brně v sídle na Vranovské 45.

Pro přihlášení do výběrového řízení zašlete životopis, motivační dopis a zpracované následující otázky:

1/ Jaké jsou podle váš příčiny sociálního vyloučení romské komunity?

2/ Jaká je vaše motivace pracovat na této pozici? Co konkrétně přinášíte pro tuto roli?

Své životopisy, vypracované odpovědi a motivační dopisy včetně specifikace platových (a dalších) preferencí zasílejte průběžně do 31. 3. 2017 elektronicky. Vybraní uchazeči budou telefonicky kontaktováni s přesným termínem ústního kola VŘ, které proběhne v těchto termínech: 10.3, 24.3, 31.3 2017. K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Vybraní uchazeči budou telefonicky kontaktováni s přesným termínem ústního kola VŘ. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze na vyžádání a elektronicky. IQ Roma servis, z. s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace. Zaslané materiály se nevrací.

Oblast výběrového řízení: 
Projekt: 
Centrum komunitní a terénní sociální práce
Facebook Twitter Youtube More...