O IQ Roma Servis, z.s.

"Pro důstojné společenské uplatnění Romů"

 

O IQ Roma servis, z.s.

 

IQ

Roma servis je nezávislá, stabilní, transparentní a profesionální orgnaizace, jež vznikla jako občanské sdružení již v roce 1997.


Občanskou vizí IQ Roma servisu je společnost živých a přátelských vztahů mezi Romy a dalšími lidmi...svět, kde i Romové mají důstojné role a respekt jako jednotlivci i národ...

Hlavním posláním IQ Roma servisu je být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.

Mezi hodnoty IQ roma servis patří odhodlání, optimismus, vytrvalost, kvalita, výsledky, zacílenost, tvořivost, angažovanost, zmocňování, rozvoj, profesionalita, spolupráce, integrita, vřelost, respekt

Nejen v přímé práci se řídíme etickým kodexem.
 

 

Pobočky IQ Roma servis, z.s.

 

 

Centrála
IQRS:

Vranovská 45
Brno
614 00

"Plácky"
Brno:

Husovická 2
Brno
614 00

Pobočka
Břeclav:

Tř. 1. máje 39
Poštorná Břeclav 691 41

Pobočka
Vyškov:

nám. Československé armády 1/2A
Vyškov
682 01

 

 

Kdo jsme?

 

 

P

atříme k nejprestižnějším neziskovým organizacím v ČR a předním odborníkům na téma sociálního začleňování sociální práce, o čemž svědčí i naše celonárodní a mezinárodní ceny, uznání a akreditace. Kromě důrazu na odbornost, profesionalitu a kvalitu našich služeb se zabýváme i funkčními inovačními procesy, efektivním provozem a ekonomikou naší činnosti. Pravidelně hodnotíme konkrétní dopady a výsledky naší práce, kterou plánujeme a organizujeme strategicky.

 

 

Komu pomáháme?

 

 

C

ílovou skupinou přímé práce jsou primárně sociálním vyloučením ohrožení Romové a Romky v nepříznivé životní situaci, kterou oni sami chtějí aktivně řešit a měnit, a jejich poptávka spadá do naší kompetence. V případě potřeby a volné kapacity nabízíme naše služby také dalším osobám potýkajícím se s uvedenými jevy bez ohledu na etnickou příslušnost. Služby přímé práce primárně realizujeme v rámci  jihomoravského regionu. Koncepční práci, vzdělávání a vybrané kampaně realizujeme v rámci celé ČR.

 

 

PODPOŘTE NÁS i VY

 

 

R

očně pomáháme zhruba 1500 potřebným lidem v Brně, Břeclavi, Vyškově a terénně v dalších obcích Jihomoravského kraje.

 


 

Naše služby jsou pro potřebné zdarma.
Jejich udržitelnost je na Vás!